ลมรำเพย

posted on 30 Nov 2007 12:37 by gulatida

วานลมรำเพยเชยเจ้าแทนตัวพี่

โปรดโอบฤดีเอาไว้ด้วยไออุ่น

ให้เหมือนดั่งแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ

ตระคองให้อุ่นกรุ่นไอรักและภักดีผิ ว่าเจ้าจะอยู่ ณ หนไหน

ขอพระพายพัดไปให้ถึงที่

เพื่อส่งต่อถ้อยแห่งรักแด่รตี

กระซิบวจีว่าใจพี่มีแต่เธอ

 

By หนูดี

 

กลอนที่แต่งเองสืบเนื่องจาก entry ที่แล้ว ^.^

edit @ 3 Feb 2008 20:58:36 by ~NuDeE~

Comment

Comment:

Tweet